Kavramlar ve Düşünce Üretimi

Kavramalarınız güçlü ve sağlıklı değil ise, sağlıklı düşünce üretemezsiniz. Kelime ve kavramları öğrenebilmek için sözlük kullanmak gerekmektedir. Ancak bizim dünyamızda sözlükler çok defa ortaöğretim seviyesinde kalmaktadır.
Dillerin namusu olan kamuslar, düşünce hayatımızın bir parçası olmalıdır. Aksi halde Türkçenin bilim dili olma durumu tartışmaya açılır hale gelebilir.
Düşünce üretimi, bilgi ile direk irtibatlıdır. Bilgisi sağlıklı ve doğru olmayanın, düşüncesi de hatalı olur.

Bir cevap yazın