Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı

“Küçük hesaplardan kurtulmadan büyük olunamaz.”

Bireysel farklılıkların en belirgin olarak ortaya çıktığı ihtiyaç türü, genelde kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır.
Kendini gerçekleştiren insanlar; gerçekçidir, düşünceleri, coşkuları ve davranışları doğaldır ve içten gelir. Dünyada olup bitenleri kendisi ve diğer insanlar için doğal karşılayarak kendisini ve diğerlerini kabullenme başarısını gösterirler.
Kendini gerçekleştiren insanlar, sadece kendi aileleri için değil, tüm insanlık için iyi olan şeylerin peşinde koşarlar, hayatın gerçek anlamını kavramaya çalışırlar. İlişki ve sevgileri yüzeysel değil, içtendir. Küçük basit şeyler onları ilgilendirmez. Derin algı ve anlayışa sahiptirler, insan olmanın derinliğini hissederler.
Kendini gerçekleştiren, kişilik sahibi insanlar asla bencil davranamaz ve kendilerine bahşedileni paylaşmaktan zevk alırlar. Zengin ve güçlü olmak için bencil davranma gereği duymazlar, kendilerinden emindirler.
Kendini gerçekleştirmek isteyen insan, kitaplardan aldıklarıyla kendisini okumaya çalışmalıdır. Kendi kabiliyet ve zaaflarını bilip gerekli girişimlerde bulunmayan insan, verimli olamaz ve kendini gerçekleştirmenin hazzına erişemez.
Kendisiyle barışık olmayan insan, hayatın sıkıntılarıyla başa çıkamayacağı gibi diğer problemlere de çare üretemez. Kendini geliştirmeye çalışmayanlar büyüyemezler de. Ancak gelişip yetişebilirsek; hem kendi hem de toplumumuzun geleceğini garanti edebiliriz. Kendi eksiklerini görebilen ve düzeltme gayreti gösteren insanlar, mükemmelliğe ulaşabilirler.

Bir cevap yazın