Kendini Gerçekleştirme Seviyesi

Kendini gerçekleştirme, insan için en büyük değerlerdendir. Bu seviye, bireysel farklılıkların en belirgin ortaya çıktığı, öz ile buluşmaya yöneliktir. Hakiki huzur ve mutluluk da, genelde kendini gerçekleştirme sonucu ortaya çıkar. Kendini gerçekleştiren insanlar; gerçekçidir, düşünceleri, coşkuları ve davranışları doğaldır ve içten gelir.
Dünyada olup bitenleri, kendisi ve diğer insanlar için doğal karşılayarak kendisini ve diğerlerini kabullenme başarısını gösterirler.
Kendini gerçekleştiren insanlar, sadece kendi aileleri için değil, tüm insanlık için iyi olan şeylerin peşinde koşarlar, hayatın gerçek anlamını kavramaya çalışırlar. İletişim ve sevgileri yüzeysel değil, içtendir. Küçük basit şeyler onları ilgilendirmez. Derin algı ve anlayışa sahiptirler, insan olmanın derinliğini hissederler.

Bir cevap yazın