Kişi ve Kurum

Kişisel kimlikler bazen kurumsal yapının önüne çıkabilir. Bu durum, kurumların kendi kültürlerinin yeterince oluşmadığını gösterir. Aslolan kurumlar olmasına rağmen bazı zamanlar kişiler üzerinden giden bir kurum yapısı, bazı olumsuzluklara sebebiyet verebilir. “Benden sonrası felaket” anlayışı kişileri vazgeçilmez hale getirdiğinde kurumlar, gerçek verimliliğini yerine getiremez hale gelebilir.
Kişiler, ölümlü ve gelip geçicidir. Akıllı kişiler, ferdî değil, kurumsal yapıyı ön plana çıkarırlar. Kişiselliğin bulaştığı yapılar uzun soluklu olamaz. Sadaka-i cariye (kalıcı bir eser) bırakmak isteyenler, kurum kültürünü önemsemelidir. Kişileri değil, kurumu ön plana çıkarıp kurum hizmetini güçlendirebilenler daha kalıcı eser oluşturabilirler.

Bir cevap yazın