Kişiler Arası İletişim

Genel bir tanımlamayla kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime, kişiler arası iletişim denir.
Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler, bilgi ve sembol üreterek bunları birbirlerine aktarıp yorumlayarak iletişimi sürdürürler.
İletişimin kişiler arası sayılabilmesi için; 3 şart aranır.
1- İletişimin yüz yüze olması
2-Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması
3-Söz Konusu iletişimin sözlü veya sözsüz nitelikte olmasıdır.
Yazışmalar e-posta ve internet iletişimleri gerçek kişiler arası iletişim sayılamaz.

 

Bir cevap yazın