Kişiliksizleştirme Operasyonları

Gücünü farklı kaynaklardan alanlar, kişilikli duruşları devre dışı bırakabilmek için kişiliksizleştirme operasyonları yapabilmektedirler. Bilinmelidir ki, güç ve yetkiler geçici olarak insanlara verilir. Herkes kişiliğine göre tutum ve davranışlar sergiler. Adalet, ehliyet ve liyakate uygun tutum ve davranış sergilemeyenler bunun hesabını bir şekilde verirler. Bu çok açık ve net bir gerçek iken hala bazıları neden bu türlü kalitesiz tutum ve davranış sergilerler?
Belli noktalarda bulunanların sıradan ve kalitesiz bir tutum sergilemesi kabul edilemez. Çünkü makamlar emanettir. Emanete hıyanetin bedeli ağır olur. Dünyanın hızlı bir değişim geçirdiği, Türkiye’ye büyük vazifelerin yüklendiği bir dönemde göz bebeği konumundaki kurumlar, misyon ve vizyonlarını devre dışı bırakacak ayak oyunları ve küçük hesaplar ile uğraşmamalıdır.

Bir cevap yazın