KİSVE TEHLİKESİ

Şekli dindar görünümlü kişilerin; etraflarına, topluma ve dini değerlere verdiği zararlar endişe ettirici boyuta gelmiştir. «Kişinin namazı ve orucu sizi kandırmasın, siz onun menfaatler karşısındaki tutumuna bakınız» diyen nebevi rehberlik söz konusudur. İkiyüzlü, sözü başka işi başka, verdiği sözü tutmayanlardan uzak durmalıdır. «ed-Dinü el-muamele» Din, muamele, tutum ve davranışlar ile kendini gösterir. Kıyafeti, sözü vs. ile kişi hakkında kanaat oluşturmak yanıltıcı olabilir. Süleyman as. Kıssasındaki kisve meselesi önemli. Kişinin istikameti hakkında uzun süre içinde kanaat oluşturulabilir. Prensip merkezli hayatı tercih etmelidir. Kişilere göre doğruları değil, doğrulara göre kişileri değerlendirmelidir. Bu noktada kime nasıl güveneceğiz sorusunu da iyi cevaplamalıdır.

Güven, insana yaşama sevinci veren ve kişiyi hayata bağlayan bir değerdir. Kainat, sevgi bağı ve güven üzere devam eder. Bu bağın koparıldığı yapılarda tedirginlik öne çıkar. Tabii güven, kontrole mani değildir. İhtiyat ve prensip merkezli hayat, insanî ve sosyal gelişim yollarını açabilir.

Bir cevap yazın