Kız Kaçırma Olayları

Toplumdaki bazı olaylar, dini ve sosyal boyutlu olarak ele alınmamakla veya görmezlikten gelinmekle yok olmuyor.
Kız kaçırma olayları da bunlardan biridir. Bu konu bir yüksek lisans veya doktora tezine konu olmuş mudur? Neden ve niçinler üzerinde durulmuş mudur?
İnatlaşma ile bir yere varmak mümkün müdür?
Konunun, psikolojik, sosyolojik, ailevî ve dini yönü nasıl irdelenebilir?
Kız kaçırma olaylarında, aile veya gençlerin yanlış karar ve uygulamaları, tarafları ve sosyal yapıyı nasıl etkilemektedir?

Bir cevap yazın