Körü Körüne İnanç

İnanç, öz değerlerden beslenip iç enerjinin açığa çıkması ile ilgili bir değerdir. Körü körüne inanç olmaz. İman, amel ve davranış haline gelmeyen inanç insanı hakikate götürmez. İtminan derecesi ve yakin haline gelmeyen iman kişiyi huzura eriştiremeyebilir.
İnanç, değerlerin kıymetini bilmeyi gerektirir. Kendinden daha iyisine yerini vermesini bilmek gelişimin anahtarlarındandır.
Dinler tarihi, bozulmaya yüz tutan dini sistemlerin yenilenmesinden bahseder. Tasavvufi sistemlerde tecdid ve müceddit kavramları önemlidir. Sistemler ihtiyaçtan doğar. Sağlıklı doğum için de altyapı sağlam olmalıdır.
Değişim ve gelişim, canlılığın bir gereği olarak devam eder. Zihniyet analizleri sağlam olursa, güzel çözümlemeler yapılabilir.
Fıkıh ilmi için fetva konsepti ne ise, Kuran ilmi için de yorum konsepti odur.

 

Bir cevap yazın