Köşe Dönme Hastalığı

Son dönem problemlerinden birisi de köşe dönme hastalığıdır. Yolsuzluklar, haksız kazançlar bu hastalığı körüklemektedir.
Çocuklarımıza ve gençlerimize çalışma azmi verme ve hedef gösterme noktasında bu durum olumsuz etki oluşturmaktadır.
Adalet ve ehliyet ön plana çıkmayacak olursa ciddi kayıplar yaşanacaktır.
Türkiye’mizin ve dünyamızın geleceği için küçük hesaplardan uzak, hakkaniyete uygun bir hayat yaşamalıyız.
Köşe dönme hastalığından kurtulamayacak olursak daha bir çok fırsatı da kaçırma tehlikesi söz konusudur.
Son dönem problemlerinden birisi de köşe dönme hastalığıdır. Yolsuzluklar, haksız kazançlar bu hastalığı körüklemektedir.
Adalet ve ehliyet ön plana çıkmayacak olursa insanî ve sosyal değerler çok daha yıpranacaktır. İktidar ve anamuhalefetin gündemi yolsuzluk, haksız kazançlar ve hileli ihaleler olabiliyorsa, yapılması gereken çok şey var demektir.

Bir cevap yazın