Kötülüğün Riski-İyiliğin Gücü

Kötü yönetici, çalışanların kalp krizi riskini artırıyormuş. Evet, kötülük, ortama olumsuz enerji yayar. Bu tür kişiler ile bir arada bulunmak  insana rahatsızlık vericidir. İnsanî ve sosyal gelişim bu noktalarda devreye girecektir.
Aslında kimse bir davranışı salt kötü olduğu için yapmaz. Ama sağlıklı bilgi ve danışmanlık sistemi çalışmayınca, hangi davranışın nasıl sonuçlar getireceğini fark edemeyenler, hem kendilerine hem de kurumlarına kötülük yaparak riskli bir yola girerler. Kötülükleri iyilikle ortadan kaldırabilmek de ayrı bir maharet gerektirir.
İyilik ise ortama güzel enerji yayar. İyi yöneticiler ile çalışabilmek hem kurum, hem çalışan için bir ayrıcalıktır. Toplam kalite yönetimini gerçekten tatbik etme gayretindeki kurumlar, bu noktda hassasiyet gösterirler.
“İnsana iyilik yaraşır, görse de ikrah,
Zira doğruların yardımcısıdır, Hz. Allah!”
Biz “iyilik yap denize at, balık bilmezse Hâlık bilir” diyen bir kültürün mensuplarıyız.
Bunun yanında “İyiliğe iyilik, her kişinin kârı, kötülüğe iyilik “er” kişinin kârı” deyimimiz de dikkat çekicidir.

Bir cevap yazın