Küçük Hesaplara Takılmak

Ehliyet ve liyakatlerine güveni olmayan kişi ve kurumlar, küçük hesaplara takılarak gelişimi geciktirebilirler.
“Kendilerinden sonrası tufan” anlayışıyla bulundukları makam ve mevkileri daha liyakatli kişiler ile takviye etmek yerine, çeşitli hesaplar ile verimliliğe uygun davranmayabilirler. Bu tutum ve davranışlar gelişmekte olan yapıların en ciddi sıkıntılarıdır.
Aslolan dava ve değerlerdir. Dava ve hizmetin muvaffak olması için her şeye katlanılabilmelidir. Bu küçük hesaplar, birçok yerde bulunabilir. Kendi taşımadıkları meziyetleri sonradan gelenlerden bekleyerek gelişim önüne barikat koymaya çalışırlar. Bunlar için aslolan kendi ikballeridir. Bu çok defa da fark edilir. Ama olgunlaşma ve tekamül sabrı gerektirir.
Liyakatli olan kimseler muhtemel kabiliyetleri yanlarında bulundururlar. Onların enerji ve birikimlerini en iyi şekilde verimlilik ve gelişim için kullanabilirler. Bu durumdan herkes istifade eder. Hem de hizmet gelişerek yoluna devam eder.
“Çekemez erbab-ı kemali nakıs olanlar,
Görünür kişinin rutbe-i aklı eserinde.”

Bir cevap yazın