Küçük Hesaplardan Kurtul ve Geliş

Küçük hesaplar gelişimin önündeki en büyük engeldir. Değer merkezli yaklaşım, ehliyet ve liyakati önde tutar. Kriterler ve değerler net ortaya konur. Kişiye göre iş mi, işe göre kişi mi? Sorgulamasını yapar.
Her bünye için verimlilik ve üretim esas alınmalıdır.
Makama güç verme veya makamdan güç alma dengeleri sağlam bir zemine oturur. Gayr-i meşru olan yollara girilmez.
Sistem yaklaşımı ön plandadır. Toplam kalite yönetimi sözde değil özdedir.
Lider olabilecek enerjiler ve önemli projeler türlü entrikalar ile arka plana itilmez.
Maddi ve manevi gelişim, küçük hesaplardan arınarak, ihlas ve samimiyet ile mümkün olabilir.

Bir cevap yazın