Kuldan Utanmaz, Allah’tan Sakınmaz, Kanundan Korkmaz

Sosyal hayat; insanî değer ve sosyal kuralları bünyesinde bulundurur. İnsani ve sosyal değerler hayatın bir parçası olmaktan çıkarsa orada yaşamak zorlaşır. Günlük hayatımız iyi incelendiğinde; Allahtan sakınmaz, kuldan utanmaz, kanundan korkmaz insanlar mı yetiştirildi? Sosyal hayat kaidesiz, kuralsız yaşanır mı? Nereye kadar hürriyet? Başkalarının hakları ihlal edilerek serbestlik yaşanabilir mi? Sorularına cevap aramak zorunda kalırız.
Hayat devam ettiği müddetçe insan çok farklı şeyler ile karşılaşır. İnsan tutum ve davranışları iç ve dış kontrol mekanizmaları ile şekillenir. İç kontrol mekanizmasında değer, inanç, kişilik algısı, duygu ve düşünceler etkilidir.
Benlik algısı, mizaç, eğitim, çevre ve içinde bulunulan şartlar ile mana kazanır. Kimin, nerde, nasıl bir tutum ve davranış sergileyeceğini tahmin etmek çok zordur.

Bir cevap yazın