KUR’AN FITRAT İLİŞKİSİ

KUR’AN FITRAT İLİŞKİSİ VE TALAK ÖRNEĞİ* Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır
ÖZET
Fıtrat, varlıkların temel yapısını ve onu oluşturan yaratılış, değişim ve gelişim ilke ve kanunlarını ifade eder. İnsan, fıtrata aykırı davrandığının farkında olur. İçten içe bunun rahatsızlığını duyar. Kur’an ayetleri, fıtratın Allah tarafından bildirilmiş şeklidir. Kur’an ile fıtrat arasında tam bir uyum bulunmasından dolayı, fıtratı anlamak için Kur’an’dan, Kur’an’ı anlamak için de fıtrattan yararlanmak gerekir. Bahsedilen bu ilişkiyi anlamak için Kuran’daki talak hükümlerine bakılabilir. Fakat o hükümler, Kur’an’a aykırı biçimde yorumlandığı için talak konusu, fıtrata aykırı bir hale sokulmuştur.

SUMMARY
The Relation Between Fıtrat (Nature) And Quran By Given An Example Some Of The Divorse System (Talaq)
The nature (fitrat) means the main structure of the beings and principles, laws of creation, change, developing that form it. The man realises if he behaives contrary to his fitrat. He feels uncomfort because of this. Quranic verses are the form of fıtrat that informed by God. Because of the harmony between Quran and Fıtrat, it is necessary to understand the fitrat for understanding Quran and also necessary to understand Quran for understanding fıtrat. For understanding this relation, we can look at quranic decrees about divorse siystem (talaq). But these decrees had been interpritated by jurisprudents not related to Quran therefore the divorce system in Islam has been disformed contrary to fıtrat.

http://www.suleymaniyevakfi.org/modules/nsections/index.php?op=viewarticle&artid=23 19.12.2005

Bir cevap yazın