Küresel Gelişim:

İnsanî ve sosyal gelişim sadece ferdi, sınırlı bir toplumu, bölge veya milleti değil bütün dünyayı göz önünde bulundurur. Nitekim küresel ısınma vb. problemler dünya çapında açılım ve yaklaşımları gerekli kılmaktadır.

Küresel gelişim bütün kıta ve insanlara yönelik açılım ve yaklaşım tarzları geliştirecektir.

Küresel gelişim; doğru ve yerinde kullanıldığında yeryüzündeki kaynakların, bütün insanlığın ihtiyacına cevap verebileceği düşüncesinden hareket eder.

Devletler arası iletişim, verimlilik, ticaret, kültür alış verişi konularında çalışmalar yapar.

Unesco, Birleşmiş Milletler ile sıkı iletişim ağları kurma yollarını arar.

Farklı altyapı ve bağlantılar oluşturmaya çalışır.

World Development

Work for Peace and Humanity

Smile and Make your around smiling and happy.

Bir cevap yazın