Küresel Mali Çözüm

Büyük problemlerin çözümü de büyük ölçekli olmalıdır. İnsanlığın menfaat ve çıkara odaklandığı dönemde her daim büyük krizler yaşanır.
Küresel mali kriz, zenginlerin mal varlığının % 2’sini verseler bitiyor. Yüce Yaratıcı’ın zekat emri de %2.5’e tekabül etmektedir. Demek ki, dünya çapında zekat ve diğer yardımların oranı % 0.5’dir. % 2’lik kısım da verilse problem son buluyor. İmanın şuhutî hale gelme süreci başlıyor.
Küresel kriz, ulus devlet gibi adı olup kendi olmayan kavramları da ciddi anlamda tartışmaya açıyor.
İnanç ve değerlerin hayata taşınması çok önemli!

Bir cevap yazın