Kurum Kültürü ve Yönetim

Kurum kültürü, verimli hizmet üretiminin gereklerindendir. Bir kurumda belli değerler ve sistematik oturmadıkça, enerji kaybı olacaktır.
Yönetim ve tüm kadro, insicam ve sağlam bir etkileşim içinde olmalıdır. Yetki ve sorumluluklar net belirlenmeli, takip ve uygulama sağlıklı işlemelidir.
Üst yönetim, detaylara fazla takılmamalı, alt yönetimin inisiyatif kullanımının yolu açılmalıdır.
Kurumdaki çalışanların tamamı, kurumun önemli bir parçası olduğu bilinciyle, sürece katkı sağlamalıdır.
Kurum kültürüne yapılan yatırım, insan kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar. Kurum kültürü, yönetimin sağlıklı bir şekilde işlemesine hizmet eder.

Bir cevap yazın