Kurumlar Arası Koordinasyon

Çok defa bir iş yapmaya giriştiğinizde karşınıza bir sürü devlet kurumu çıkar. Kimden nasıl hizmet alacağınız noktasında şaşırırsınız. Girişimci olarak sonuç alıncaya kadar enerjiniz tükenir, hedefe ulaşamaz hale gelirsiniz.
Devletin muhtelif kurumlarının bazı sahalarda hizmet üretebilmeleri için, Kurumlar Arası Eşgüdüm ve Koordinasyon Şarttır.

Bir cevap yazın