Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal danışmanlık, şirket ve kurumların daha verimli hizmet üretebilmesine katkı sağlar.

Kurum ve kuruluşların bir gaye ve hedefi vardır. Bu hedef ve gayeye ulaşabilmek için kurum kültürüne ihtiyaç duyulur. Kurum kültürü bütün çalışanların ve hizmet alanların özverili davranışları ile şekillenir.

Kurumsal danışmanlık bilgi, beceri ve tecrübeye dayalı olarak, kurumsal verimliliği artırma noktasında hizmetler üretir. Ön görüşme ve araştırmalar yapılarak sağlıklı açılım ve gelişim zeminleri oluşturulur.

Kamu Kurumları, Belediyeler, Müdürlükler, Genel Müdürlükler, Şirketler, Sivil Toplum Kuruluşları daha sağlıklı açılım yapıp hedef kitleye ulaşabilmek ve sağlıklı hizmet üretebilmek için kurumsal danışmanlıktan istifade edebilir.

Algı sistemleri, olaylara yaklaşım tarzı, renklerin dili, etkili iletişim, profesyonellik gibi konular kurumsal danışmanlıkda dikkate alınan hususlardandır.

Dış görünüşünüz ve açılımlarınız, misyon ve vizyonunuzu ne kadar yansıtıyor?

İnsan Kaynaklarınızı nasıl geliştirebilirsiniz?

Kurum Kültürünü nasıl oluşturabilirsiniz?

Müşteri memnuniyetini nasıl sağlayabilirsiniz?

Verimlilik stratejilerini nasıl uygulayabilirsiniz?

Maliyetleri düşürüp, kaliteyi ve pazar payını nasıl artırabilirsiniz?

İnsan ilişkilerini nasıl daha güzel hale getirebilirsiniz?

Rasgele alınan kararlar ve olgunlaştırılmadan konulan kurallar, bizi beklenmedik olumsuz sonuçlara
götürebilir.
Kişi, kurum veya kuruluşlar; kimi zaman yöneten, kimi zaman da yönetilen durumunda olabilirler. Döngülü yönetim bunu gerektirir.

Bir bütünde bazı bölümler iyi, bazı bölümler kötü yönetilebilir. Kötü yönetilen bazı birimler, bütünün hizmet kalitesini olumsuz etkiler. Problemler görmezlikten gelinerek çözülemez. Aksine beklenmedik daha büyük problemlere sebebiyet verebilirler. Sorunların çözümünde önce tespit, teşhis ve sonra sağlıklı çözüm için profesyonel yaklaşım gerekir.

Biz, insanî ve sosyal gelişimimize katkı sağlamak gayesiyle, farklı yaklaşım tarzları, danışmalık ve eğitim hizmetleri ile güzellikleri beraberce hayata geçirmeye talibiz.

Bir cevap yazın