Kurumsal Kriz Yönetimi

Kurum yapısına göre değişmek üzere, kurumsal kriz yönetimlerinde farklı yollar izlenebilir. Kurum kültürü, tepe ve alt yönetim arası sağlıklı iletişim, kriz yönetiminde hayati önem arz eder.
Kurum hedefi, yönetim sistemi, yetki ve sorumluluk paylaşımı, çalışanların performansını doğrudan etkiler.
Güven ve profesyonelliğin olmadığı kurumlarda rastgele ve sıradan olaylar, büyük problemlere sebebiyet verebilir. Kimin, nerde, neyi, nasıl, ne zaman yapması gerektiği iyi belirlenmeli ve her kişi görevini önemsemeli, özümseyebilmeli ve benimseyebilmelidir. Bu noktada bütün kurum çalışanları arasında sıkı işbirliğini besleyen güven ağları güçlü olmalı, resmi iletişim ve paylaşım zeminlerinin ötesinde gayr-ı resmi paylaşım imkanları da oluşturulmalıdır.
Her kişiyi, ehliyet, liyakat, kadro, kabiliyet ve kapasitesine göre istihdam etmek gerekir. İnsanı ve eşyayı yerli yerinde istihdam etmemek zulümdür.
Önemli olan krizsiz bir yönetimdir. Ancak öngörülemeyen krizler için tedbirli olmakta fayda vardır.

 

Bir cevap yazın