Kuvvetler Birliği Prensibi

Birlik ve dirlik, kuvvetlerin aynı yöne ve hedefe doğru kullanılmasıyla şekillenir. Her kafadan bir ses çıktığı, sistematiği ve hedefi belli olmayan yapılar kaliteli iş üretemezler. Bilginin, kamunun, sivil inisiyatifin, iş dünyasının ve etkin yapıların gücünün aynı hedefe yönelik kullanılabildiği kuvvetler birliğine ihtiyaç vardır.
Sistematiklerin sağlıklı işleyebilmesi toplumsal kodlarla da ilgilidir. Kuvvetler ayrılığı prensibinin her toplumda aynı neticeyi vermediği acı tecrübeler ile görülmektedir.
İlmin ideolojiye kurban edilmediği bir anlayışın yanında hak, adalet ve kalkınma gibi değerlerin hayata geçirilmesine de ihtiyaç vardır.

Bir cevap yazın