Madde Tahakkümünün Sonu

Artık mana (Manevi değerler) dönemi başlıyor… Amerika’daki ekonomik kriz ile birçok şey değişecek… Tek merkezden başkaları adına yönetim devri bitecek… Değerler ile bezeli bir hayatın, insanlığın temel ihtiyacı olduğu anlaşılacak… Evet, teknoloji ve imkanlar insanlığın ölümü ve sonu için değil, huzur ve refahı için kullanılabilecek olursa aslında herkes mutlu olacak… Bundan insanlık kazançlı çıkacak…

Maddeci ve kapitalist sistem, elitin huzur ve mutluluğunu ön plana çıkarıyor ve modern kölelik sistemleri oluşturuyordu… Komünizm ise sünnetullahın aksine herkese aynı şeyi takdim etme iddiasında idi… Bunlar fıtrata ve sünnetullaha uymayan sistemlerdir.

İnsanî, evrensel ve İlahi değerlere rağmen bir şeyler yapmak mümkün değildir. Bizim vazifemiz bu üç çelişmez sistemi iyi tahlil edip, fani hayatı yaşanabilir duruma getirmektir.

Bir cevap yazın