MANEVİYAT ARAYIŞI

İnsanlık, özündeki fıtrî değerlere yönelik arayış içindedir. Ruh ve cesetten teşekkül eden insanın manevî yönü ihmal edilerek insanî kaliteyi ortaya çıkarmak mümkün değildir.
Maneviyat arayışı, bütün toplumlarda geçerli bir durumdur. En önemli temsil noktasındakiler olarak bu arayışı, ne kadar karşılayabiliyoruz. «Tebliğden önce temsil» bu noktada devreye girmelidir.
Hayata mana katan İslam gibi bir değeri, pratik hayatımızda ne kadar temsil ediyor ve yaşıyoruz. İslam’ı ne kadar tanıyoruz. İslamî bilgi, tecrübe, yaşayış ve bunu içselleştiren ihlas ve ihsan mertebesinin neresindeyiz?
Topyekûn bir diriliş ve dönüşüm, fertten ve özden başlamalıdır. Öz, söz ve davranış uyumu, Hakk’a teslimiyet bağlamında hayata geçmedikçe çözüme erişmek mümkün değildir.
Sözden öze değişim ve gelişim; fert, cemiyet ve kainat çapında, halife sıfatına layık insan ile mümkündür.

Bir cevap yazın