MECLİS ADABI ve DİNLEME BECERİSİ

Meclis, belli bir hedefe yönelik olarak insanların bir arada bulunduğu mekânı ifade eder. İnsan ve toplumun olduğu birçok yerde farklı toplantılar yapılır, meclisler oluşur. İnsan, konuşma ve dinleme becerisine göre değerlenir. Birçok kafadan ses çıkan bir meclis ve toplantıda karşılıklı saygı seviyesinin takdiri dışardan bakanlara bırakılır.
Meclis adabı, bir kişi konuşurken diğerlerinin dinlemesini gerektirir. Ne zamandır üzerinde düşündüğüm ve gözlemleme yaptığım bu konu, TBMM’de vuku bulan kavgalar sonrası 5 vekilin hastaneye kaldırıldığı haberini dinleyince depreşti. Perşembe Dayanışma Meclisi PDM nin 02 Mart 2014 ZeytinBurnu toplantısında belediye başkan adaylarının bir araya gelmesi de etkili oldu bu yazımda ve dinleme becerisi gelişmiş bir TBMM için projeler düşünmeye başladım.
Gerçi son zamanlarda “dinleme becerisi” başka şeylere işaret eder oldu. Yasal olmayan dinlemeler ve bunlar üzerinden şantaj ve saldırılar. Eşya zıddıyla bilinir. Bu bulanık gündem durulunca bazı şeyler çok daha net görülebilecektir.
Bilhassa TV vs. mekânlarda yapılan tartışmalarda muhatabı dinleyip anlamaya çalışmadan, nasıl onun sözünü çürütürüme odaklı bir müzakere nereye götürür, gönül ve beyni? Kimse benim yoğurdum ekşi demeye yaklaşmaz. Gerçeğin ortaya çıkmasına değil, kendi bildiğini okumaya yönelik bir müzakere sonuca da götürmez. Kelamdan maksat ifhamdır. Yani bir şey konuşuluyorsa, karşılıklı iletişim, paylaşım ve anlaşılmak için olmalıdır. Dinlemeden anlaşılmaz, anlaşılmayınca verimli konuşma ve sohbet olmaz. Sohbetsiz gelişim olmaz. Hayata taşınmayan bilgi, kişiye yük olur. İfade ve istifade prensibiyle, meclise yakışır bir iletişim atmosferi oluşturmalıdır.
Bilhassa profesyonel toplantılar, vakti az ve değerli olan kişiler ile yapılır. Burada bir gündem ve toplantı usulü olur. Bir mecliste bir kişi konuşur, diğerleri dinler. Farklı görüşü olan söz alır, fikrini açıklar. Bir kişi konuşurken onun sözünü kesmeye çalışmak, sabırsızlık göstermek, yetişmişliği gölgeler. Zaman zaman yapılan toplantı ve oluşturulacak istişare meclisleri sosyal mutabakata hizmet edebilir. Burada usule riayet için söz hakkı verip değerlendirme yapabilecek birinin olmasında fayda vardır. Yolculuk esnasında bile bir kişinin riasetine/başkanlığına ihtiyaç vardır. Meclis adabını takip edecek, her kişinin saygı duyacağı bir fiili veya görevlendirme ile başkanın belirlenmesinde fayda olacaktır.
Meclisi idare edecek başkan tarafsız olarak zaman, konu, kişi ve hassasiyetlere dikkat ederek sohbete renk katmalıdır. Meclisi oluştururken oturma şekli de çok önemlidir. Mümkün mertebe, oturma esnasında kimse kimseye sırt çevirmemelidir. Oturma düzen ve şekli, meclis ve sohbetin bereketini doğrudan etkiler. Sağlam etki oluşturabilmek için, konu, mekân, hedef ve kişilere uygun bir atmosfer oluşturmalıdır. Zaman, ilgi ve bilginin israf edilmediği, sağlıklı müzakere ve hedefe yönelik paylaşımların olabileceği meclisler, dinleme, anlama ve müzakere becerisi oluşturabilme ümidiyle.

KULAKLIK TAKI/YORUM
Son zamanlarda çok yoğun kullanılan bir ürün kulaklık. Cep telefonlarının fonksiyonları çoğaldıkça da kullanım ve tüketimi artıyor. Güya etrafa zarar vermemek için kullanılıyor. Bazıları öyle kullanıyor ve sesi açıyor ki, bütün minibüs, metrobüs dinleyebiliyor kulaktan direk beyne giden sesleri…
Belli yaş sonrası duyu kaybı normal gibidir. Ancak yeni nesil çok daha erken sağır olacağa benziyor. Etraftan habersiz ve ilgisiz kalmaya yönelik kulaklık kullanımı bazen duyarsızlık ve ilgisizlik olarak da yansıyabilmektedir.
Kulaklıkların ve her türlü vasıtanın doğru ve hedefe yönelik kullanılabildiği güzel günlere doğru…

http://haberkita.com/meclis-adabi-ve-dinleme-becerisi_205347.html

Bir cevap yazın