Mekan Bilinci

Mekan, insanın hissiyat, algı ve düşüncesine etki eden bir yapıya sahiptir. Bulunulan mekana uygun algı sistemleri devreye girer. Düşünce üretiminde mekanın önemi büyüktür. Çok defa fark etmediğimiz bu nokta “mekan bilinci” isimlendirmesi ile kavramlaştırılabilir.
Bilinç, hayatın her sahasında en ciddi değerdir.
Kişinin yön tayini ve farkındalık da mekan bilincinin bir parçasıdır. Yabancı bir yere gittiğimizde çok defa yön tayininde problem yaşarız. İşte bu noktada mekan bilincinden ne kastettiğimiz biraz daha iyi anlaşılır.
Cenaze evinde hüzünlü, düğün meclisinde sevinçli olmak da mekan bilincinin bir uzantısıdır.

Bir cevap yazın