Merkez Bilinci

Bir merkeze ve noktaya bağlı olmak kainatın ve hayatın gereğidir. Uzay boşluğunda dünya ile güneş arasında bağ ve çekim olmasa kıyamet kopar.
Her sistemin bir merkezi vardır. İslam’ın merkezi tevhit inancıdır. Allah’ın varlık ve birliği etrafındaki inanç sistemi hayatın bütün safhalarını içine almalıdır. Sözü başka işi başka olanların tevhidi tartışmalı hâle gelebilir.
Temeli, kökleri ve bağları olmayanların ayakta kalması ve meyve vermesi mümkün değildir.
Merkez efendi “Benim Hızır’ım da hâzırım da sensin” sensin diyebildiği için kendi devrinde merkezin temsilcilerinden olabilmiştir. Kim hangi merkeze ve sistematiğe dahil olduğunun hesabını iyi yapmalıdır.

Bir cevap yazın