Merkez Olabilmek

Merkez Olabilmek öz değeri fark edip hayata geçirebilecek gücü kendinde bulundurmayı ve bunu fark ettirmeyi gerektirir.
Temel değer ve kültürü oluşmamış yapılar, sistemsizlik sebebi ile merkez olabilme hassasiyetini kaybederler.
Merkez olabilmek çok yönlü donanımlı olmayı, ihtiyaç ve beklentileri karşılayabilmeyi gerektirir. Nefsin tavanı yoktur ve ihtiyaçlar algılamaya göre değişir.
İhtiyaçların sınırsız olduğu anlayışı tüketim ekonomisinin pompaladığı bir slogandan ibarettir. İnsanın yiyip tüketebildiği, giyip eskitebildiği sınırlıdır.
Merkez neyi, ne kadar, nasıl deruhte edebileceğini iyi belirleyebilmelidir. Sınır ve sorumluluklarını iyi şekillendirebilmelidir. Resmiyet ile hasbiliği birleştirmek de tevhidin gereği kabul edilmelidir.

 

Bir cevap yazın