Mevzuat ve Gerçekler

Günlük hayatın ihtiyaç ve beklentilerine sağlıklı açılım ve çözüm getiremeyen hantallaşan yapı ve mevzuat sistemin işleyişini engeller.
Evet bugün, hukuk sistemi ciddi yaralar almış durumdadır. Mahkemelerin soğuk yüzü masum vatandaşlar içindir.
Bazıları hangi suçtan ne kadar ceza alacağını, hakim kadar bilmekte hatta kışı içerde geçirmek için suç işleyebilmektedir.
Veya içeride mafya ve terörvari eğitimlerini güçlendirerek dışarıya çıkabilmekte, suç işleme stratejilerini geliştirebilmektedir.

Bir cevap yazın