Millî Dönüşüm

Değişen dünya düzeninde Türkiye, içinde bulunduğu şart ve imkanları iyi değerlendirebilirse ciddi açılımlar yapabilir. 100-150 yıl toplumların hayatında çok uzun süreler değildir. Güç, tarih boyunca milletler elinde dönüşür ve değişir. Dibe vurduğunuz anda sağlıklı bir dönüşüm yakalayabilirseniz yükseğe sıçrama imkanınız vardır.
Batının çöküşe geçtiği, doğunun yıldızının parlamaya başladığı süreçte, Türkiye nirengi noktası gibidir. İç dinamiklerini iyi kullanabilirse çok güçlü gelişim gösterebilir.
Eğitim, iş dünyası ve kamu gücü bir sistem etrafında yapılanırsa sağlıklı açılımlar yakalanabilir.
Milli dönüşüm, topyekun bir sistem çalışması ile; insanî, ailevî, kurumsal ve toplumsal gelişim yolunda harekete geçirilebilirse küresel gelişimin de yollarını açabiliriz.
Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda ve köklerimizde mevcuttur. Hiçbir potansiyel kullanılmadığı müddetçe işe yaramaz. Bu potansiyelimizi millî dönüşüm hareketi ile devreyi tamamlayarak enerjiye dönüştürmeliyiz.

Bir cevap yazın