Modern Huzursuzluk

İman, felsefe ve ilim konularındaki belirsizlik ve anlaşmazlık, modern insanın ruhuna huzursuzluğu ekti gibi görünmektedir.
Ahlakî disiplin ve moral değerlerin ihmal edildiği yapılarda, sosyal sağlık da zedelenir.
Bir toplumda fazilet ve kalite derdi olmaz ise, hayat damarları tehlikeye girer.
Menfaat ve çıkar ön plana çıkınca, değerlerden uzaklaşılır. Bu da insanı maneviyattan mahrum bırakır ve strese yaklaştırır.
İnsanı mutluluğa götürecek, denenmiş, bilinen ilahî kaynaklı bir sisteme ihtiyaç vardır.

Bir cevap yazın