Neden İnsani Değerler Derneği

İDD İnsani Değerler Derneği’nin “Siyaset ve İnsani Değerler” konulu kahvaltılı toplantısında Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek konuşmasına; İDD nin kurulmasına neden ihtiyaç duyuldu? Sorusunu tahlil ederek başladı. Kurucuların mutlaka insani değerlerle ilgili bir endişeye dayalı değer aşımına karşı durabilme düşüncelerinin olduğu kanısını paylaştı.
Kanun ile her şey halledilmez. Aslolan günlük hayatın akışı içinde insani ve sosyal değerleri yaşatabilecek zeminleri oluşturmaktır. TBMM Kanun fabrikası gibi çalışır hale geldi. Onbinin üzerinde kanun var. Ama sosyal hayat ve değerler sadece kanun ile şekillendirilemez.
Sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, kamu kurumları ve meclis işin bir tarafından tutayım derse verimlilik ortaya çıkar. İşte bu noktada İnsani değerler derneği farklı proje ve yaklaşımlar ile koordinasyon ve işbirliği sağlayabilecek bir pozisyondadır.
İnsani değerler aslında hukuki koruma altındadır. Ama bunu pratik hayatta yaşanılır hale getirebilmek için hepimize görevler düşmektedir. İç hukuk veya evrensel hukuk insani değerlere kasdetmeye yönelik filleri cezalandırmayı amirdir. Bunun da takibi gerekmektedir. Çünkü demokrasi hakların verildiği değil alındığı bir sistem gibidir. Bu benim hakkım bunu bana verin demedikçe size kimse hakkınızı teslime yanaşmamaktadır. Bu bilinci canlı tutmak gerekmektedir.

 

Bir cevap yazın