Neden “İNSGE” İnsanî ve Sosyal Gelişim

Maddenin ön plana çıktığı devir, stres ve ekonomik kriz ile sonuçlandı.
İnsanı ve toplumu, huzur ve murluluğa ulaştıracak unsurların maddi değil, manevi ve psikolojik olduğu anlaşıldı.
İnsanî ve sosyal gelişim, insanın ve toplumun ihtiyaç, beklenti ve hissiyatını dikkate alarak değer merkezli bir yaklaşım sergiler.
İnsanî ve sosyal değerlere gösterilecek ilgi, daha yaşanılabilir bir toplum olmamızı sağlayacaktır.

Bir cevap yazın