Nirengi Noktası: Türkiye

Batının inişe geçmesin ve doğunun yükselişinde, Türkiye’nin odak rolü vardır.
Kendi içindeki netleşmeyi sağlayarak, kendine düşen role uygun davranmalıdır.
Türkiye topyekun bir açılım ve yapılanma ile, sağlıklı bir zeminden harekete geçmelidir.
Türkiye bir yönü ile batıya, diğer yönü ile doğuya, bir yönü ile İslam alemine, diğer yönü ile Avrupa birliğine yakın bir konumdadır. Zaten Türk dünyası, Türkiye’den çok şeyler beklemektedir.

Bir cevap yazın