İnsan Ya Kardeştir Ya da Yaratışta Eş

İnsan olabilme ciddi bir değerdir. Ama özüne uygun davranmayan insan bozulunca, yaşadığı dünyayı da bozar, hatta yaşanmaz hale getirebilir.
Allah’ın geniş rahmetine rağmen bazıları, ötekine hayat hakkı tanımaz tavırlar takınabilir.
Aslında “insanlar ya dinde kardeştir veya
yaratılışta eştir”. Bu düşünceyi özümseyen insanlar nasıl bir sorumluluk altında olduklarının farkına varmalıdırlar.
Hakkı yaşatmanın yolu, onu yaşayarak örnek olmaktır. “Ele verir öğüdü, kendi kırar söğüdü” tarzı yaklaşımlar, güçlü davayı zayıflatmaktan başka işe yaramazlar.
Dünya ve içindeki nimetler, herkese yeter. Bize düşen, hak, adalet, ehliyet ve liyakat gibi değerleri günlük hayatımızda uygulamaya koymaktır. Aksi tutum ve davranışlar insanın halifelik sıfatının dışına çıkmasına sebeptir.

Bir cevap yazın