İnsani ve Sosyal Tıp

Doktor hasta iletişimi çok hassas dengeleri kendinde barındırmaktadır. Hastanın doktora güveni, doktorun bilgi ve tecrübesini sağlık ve şifa için kullanması ve sağlıklı iletişimle yakından ilgilidir.
İnsani ve sosyal tıp denilebilecek değer merkezli yaklaşım, sağlık sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırabilir.
Hipokrat yemini, farklı kültürlerde yetişen doktorlar için ne kadar, ne mana ifade ediyor, hep merak etmişimdir. Yeminin kültürel kodlardan beslenen bir arka planı vardır.
İlaç sektörü ve tüketim ekonomisinin baskısı, sağlık davranışlarını nasıl etkiliyor? Sorusu gündeme alınsa neler ile karşılaşırız?
Tıp sahasında teknolojinin çok ilerlemesi, teşhise ne gibi, nasıl katkı sağlıyor?
Hasta psikolojisi, doktora düşen hasta sayısı, doktorun da bir insan olduğu gibi konular iyi irdelenmelidir.

Bir cevap yazın