İntihar Saldırıları

İntihar saldırısı yeni gündeme gelen bir durum… Tarihte benzeri olmayan bu durum, fitne döneminin silahlarından…

Bazı güçler toplumun dinamiğini bozup insanları birbirine düşürmek için bu kalleş silahı kullanabilmekteler… Hem de belli etnik veya mezhebi hassasiyetleri ön plana çıkararak…

Bazı güçler staratejik olarak yıpratma ve zayıf düşürme taktiği olarak intihar saldırıları ile nice masum insanları katledebilmelteler… Toplumlar keşmekeşe sürüklenmeye çalışılmaktadır… Özellikle etnik veya dini, karşılıklı yapının olduğu yerlerde ön plana çıkarılan bu saldırılar, toplumda derin izler bırakmaktadır. Ama herkesin bildiği gibi zulmün binası olmaz…

Tarih, nice zalim, despot, azgın yönetimlerin çöplüğü halindedir.

Bir cevap yazın