Öz Tutarlılık

Eylem söylem bütünlüğü, söz ve davranış uyumu gibi kalıplar aslında öz tutarlılığa işaret eder. Bizim insanî gelişim olarak kavramsallaştırdığımız çerçeve de insanın, kalbi, kafası ve kesesi arasındaki uyum ve tutarlılığa atıfta bulunmaktadır.
İnsanî gelişim, diğer bir bakışla kâmil insan olabilme yolculuğudur.
Hakiki iman, insanı istikamet yolunun yolcusu haline getirir. İstikameti olmayanın sağı solu belli olmaz.
Öz tutarlılığı olmayanın hakiki gelişim yoluna girebilmesi mümkün değildir.

Bir cevap yazın