Öğretmen (Muallim) Olabilmek

Muallim ilmi edinen ve bu ilmi öğreten kişi demektir.
İlmin izzet ve şerefini temsil edebilmek her muallimin vazifesidir.
Bazı kelimeler manaya tam delalet ederler. Bazı kelimelerimizin etimolojisi üzerinde yeniden durmak gerekir. Öğretmen sanki “öğretmeyin” kelimesini çağrıştıran bir yapıdadır. Bu kelime “öğretin” olsa idi belki eğitim sistemimiz bu durumda olmayabilirdi diye geçiyor insanın içinden…
İlim rütbesi, rütbelerin en yücesidir. Bu vazifeyi deruhte edeceklerin de özel donanım sahibi olmaları beklenir. Maddi yoksulluk içinde, evine götüreceği ekmeği veya vereceği kirayı düşünen bir muallimin sağlıklı eğitim yapması zor olabilir. Cemiyette maddi imkana göre kimlik kazanılıyor ise bazı şeyleri yeniden gözden geçirmek gerekebilir.
Muallim olabilmek, aşk ve şevk işidir. Anne baba olarak bir, iki, üç çocuk ile baş edemezken, öğretmenlerimiz, 35-40-45 kişilik sınıflarda eğitim yapmak, sükunet sağlayıp bilgi aktarmak durumundadırlar. Bu az bir enerji ile olabilecek bir iş değildir.
Öğretmenleri ek iş yapmaya mahkum eden bir sistem geleceğe dönük strateji geliştirmiyor demektir. Çünkü geleceği omuzlayacak neslimiz, öğretmenlerimiz eliyle şekillenmektedir. Hele köşe dönmeciliğin değer gibi kabul edildiği bir toplumda alınacak çok mesafe var demektir.

 

Bir cevap yazın