Ölümden Korkmak

Kaçınılmaz şeyler hakkında duyulan üzüntüler gereksizdir ve bizi yıpratır. Sözgelimi ölümden bile korkmak yersizdir. Ölüm bizi gerçek vatanımıza götürecek bir gemidir. Gerçek vatanda, yokluk, hasret ve üzüntü yoktur.
Ölüm dünya hayatının tamamlanmasından ibarettir. Ölüm olmaz ise hayatın değeri tam anlaşılmaz ve ebedi saadet yurduna ulaşılamaz.
Kötü olan, ebedi sermayeyi düşünmeksizin bir hayat yaşamaktır. Ölüm olmazsa ilahi adalet ve ebedi saadet olmaz. O halde ölüm kötü değildir.
Ölüm korkusu, hayat ve ölüm hakkındaki bilgisizliğin yanında, kendi amellerimizden kaynaklanmaktadır.

Bir cevap yazın