“Ortak Akıl” İhtiyacı

Kurumlar arası koordinasyonun eksiklik ve ihtiyacı, her vesile ile gözler önüne seriliyor. Kamu, eğitim, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında bütünleşme stratejisine ihtiyaç vardır. İnsanı ve toplumu bir bütün olarak görebilmelidir. “Tek ağaçla orman, tek taş ile duvar olmaz.”
Bilimsel verilerin doğru ve yerinde kullanılabilmesi için, disiplinler arası çalışma gerekmektedir. İstişare, iletişim ve etkileşim ile ortak bakış açılarını yakalamak sağlıklı açılım için ihtiyaçtır. Fikir ve farklı görüşlere değer verip ortak paydaları bulup buna göre plan ve kestirim yapma ihtiyacı söz konusudur.
Üst değer, ortak değer ve hedef belirleme noktasında, kurumların görev tanımlarına uygun, koordineli çalışma ve açılımlara gerek vardır. Evet, bazı sempozyum ve toplantılar yapılmakta fakat bunun sürdürülebilir ve yenilenebilir tarzda yapılandırılmasına ihtiyaç söz konusudur. YÖK bünyesinde oluşturulabilecek, İnsanî ve Sosyal Gelişim Enstitüsü, bu türlü çalışmaların bilimsel koordinesini yapabilir.
29 Mart 2009, 5 yıllık mahalli idareyi emanet edeceğimiz kimlik ve kişilikleri belirledi. 30 Mart’dan itibaren bu yarıştaki herkes plan, proje ve birikimleri ile, 5 yıllık gelişime katkıda bulunmalıdır. Yapılan görüşmeler ve üretilen projelerin hayata geçirilme yolları aranmalıdır.
Koltuğa oturan temsil makamı, bu bilgi, tecrübe ve birikimden istifade etmesini bilmelidir. Birçok kesim ve kişiye ulaşanlar da, bu bilgileri verimlilik ve güzellik adına paylaşmalıdır. Küçük hesaplardan ve sıradanlıklardan kurtulup profesyonel hareket etmesini öğrenmemiz gerekmektedir.

Bir cevap yazın