Ortak Heyecan ve Motivasyon

Kişi ve kurumların ortak heyecan ve motivasyon sahibi olmaları verimliliğin asgari şartıdır. Çok defa yakalanamayan bu ince nokta, enerjilerin boşa harcanmasına sebeptir. Küreklere aynı anda asılmak veya bir itiş esnasında aynı anda kuvvet verme misalleri ile daha net anlaşılabilecek ortak heyecan ve motivasyon başarının sırrıdır. Bu toplumu veya kurumu oluşturan her bir ferdin aynı istikamete yönelmesi ile yakından ilgilidir. Tevhit inancı da bunu gerektirir.
Hayatımıza birlik ve beraberlik olarak yansımayan dini hassasiyetler, insanlığa örnek olma vazifesini yerine getirmekten mahrum kalabilir.

Bir cevap yazın