Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri Türk Dış Politikası Kitaplaştı

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri Türk Dış Politikası Kitaplaştı
Tarih : 10.11.2008

Editörlüğünü, Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Y.Doç.Dr. Mustafa BIYIKLI’nın yaptığı eserlerde, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin komşularıyla ve diğer devletlerle olan ilişkileri incelenmektedir.
Hepsi konusunun uzmanı olan akademisyenler tarafından yazılan makalelerle Osmanlının ve Cumhuriyetin dış politikası ayrıntılı olarak araştırmacıların ve meraklılarının hizmetine sunulmaktadır.
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri Türk dış politikaları tarihine ait önemli belge ve bilgileri bir araya getirecek bir esere duyulan ihtiyacı karşılamanın faydalı olacağı düşüncesiyle meydana getirilen bu akademik eserler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri, Türkiye’nin; Doğu, Batı, Güney ve Kuzey devletlerine yönelik genel ve özel dış politikalarını, stratejilerini; bu politikaların gelişim ve sürecini, analiz ve sentez yaparak, belge ve kaynaklarıyla çok yönlü olarak ortaya koymak maksadıyla hazırlanmıştır.
Türk Dış Politikası Osmanlı Dönemi ve Türk Dış Politikası Cumhuriyet Dönemi olmak üzere 4 cilt olarak hazırlanan eserde, yirmi ikisi Osmanlı dönemi ve yirmi sekizi Cumhuriyet dönemi olmak üzere toplam elli akademisyen araştırmacının çalışması yer almıştır. Söz konusu makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış akademik makaleler olup, hepsi konusunun uzmanı olan akademisyenler tarafından yazılmışlardır.
Sahasında önemli bir boşluğu dolduran ve Mart 2008’de 2 cilt halinde 1. baskısını yapan Türk Dış Politikası Osmanlı Dönemi kitabı, bir bakıma, Türk Dış Politikası Cumhuriyet Dönemi kitabının arka planını oluşturmaktadır.
Türk Dış Politikası -Osmanlı Dönemi-
Türk Dış Politikası -Osmanlı Dönemi- Yazarları:
Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya, Prof.Dr. Ali İhsan Gencer, Prof.Dr. İdris Bostan, Prof.Dr. H. Yavuz Ercan, Prof.Dr. Feridun M. Emecen, Prof.Dr. Mehmet Alaaddin Yalçınkaya, Prof.Dr Besim Özcan, Prof.Dr. Mustafa Öztürk, Prof.Dr. Hasan T. Fendoğlu, Prof.Dr. Mehmet Alpargu, Prof.Dr. Azmi Özcan, Prof.Dr. Remzi Kılıç, Doç.Dr. Ahmet Kava, Doç.Dr. Arzu Terzi, Doç.Dr. Mehmet İnbaşı, Doç.Dr. Mehmet Okur, Doç.Dr. Nuri Çevikel, Doç.Dr. Yücel Öztürk, Yrd.Doç.Dr. Bünyamin Ayhan, Yrd.Doç.Dr. Hasan Şahin, Yrd.Doç.Dr. Necmettin Alkan, Dr. Işıl Işık Bostancı.

Türk Dış Politikası -Cumhuriyet Dönemi-

Türk Dış Politikası -Cumhuriyet Dönemi- Yazarları:

Prof.Dr. Faruk Sönmezoğlu, Prof.Dr. Gökhan Çetinsaya, Prof.Dr. Hüsameddin Erdem, Prof.Dr. İsrafil Kurtcephe, Prof.Dr. Nevin Yurdsever Ateş, Prof.Dr. Ramazan Gözen, Prof.Dr. Tayyar Arı, Prof.Dr. Yılmaz Özakpınar, Doç.Dr. Abdullah İlgazi, Doç.Dr. Birol Akgün, Doç.Dr. Hikmet Öksüz, Doç.Dr. İdris Bal, Doç.Dr. Nuri Çevikel, Doç.Dr. Ömer Osman Umar, Yrd.Doç.Dr. Ali Tekinşen, Yrd.Doç.Dr. Esra S. Değerli, Yrd.Doç.Dr. Hasan Duran, Yrd.Doç.Dr. Hayrettin Özler, Yrd.Doç.Dr. Hüsamettin İnaç, Yrd.Doç.Dr. Mithat Atabay, Yrd.Doç.Dr. Muhammet Erat, Yrd.Doç.Dr. Muhittin Demiray, Yrd.Doç.Dr. Musa Şahin, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Bıyıklı, Arş.Gör. Hüseyin Önder, Arş.Gör. Metin Çelik, Öğr.Gör. Aydın Beden, E. Büyükelçi Ömer Engin Lütem.

Kitapların Künyesi:
* Türk Dış Politikası -Osmanlı Dönemi-, 2 Cilt, Kolektif, Editör: Dr. Mustafa BIYIKLI, 1. Baskı, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, Mart 2008.

* Türk Dış Politikası -Cumhuriyet Dönemi-, 2 Cilt, Kolektif, Editör: Dr. Mustafa BIYIKLI, 1. Baskı, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, Eylül 2008.

Y.Doç.Dr. Mustafa BIYIKLI kimdir:
1965 yılında Trabzon Akçaabat’da doğdu. İlk tahsilini Akpınar Beldesi İlkokulu (1977), orta tahsilini Trabzon Fatih Ortaokulu (1984) ve lise tahsilini Trabzon Lisesi’nde (1987) tamamlayan yazar, 1992’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1994’te Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1991’de, Mısır’a giderek Osmanlı ve Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi’nde dil kurslarına katıldı ve Mısır’da, Türkiye ve Ortadoğu ilişkileri üzerine çalışmalar yaptı.1996’da, Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Tunus’a giderek Habib Burgiba Enstitüsü dil kurslarına katıldı ve Tunus’ta, Türkiye ve Ortadoğu üzerine araştırmalar yaptı. 1997’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda, “Batılılaşma Sürecinde Türkiye’de Hilâfet Tartışmaları ve İslâm Dünyasındaki Etkileri” konulu teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. 2002’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda, “İki Dünya Savaşı Arasında Türkiye’nin Ortadoğu Politikaları (1918-1938)” konulu teziyle doktorasını tamamladı.2003 yılında, görev yaptığı Dumlupınar Üniversitesi’nde Yardımcı Doçentliğe yükseldi. Halen, Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

(irtibat: mb.bilgi@gmail.com 0274.2652051 / 3453)

Bir cevap yazın