Nisan, 2008

 • 11 Nisan

  Ailevî Gelişim

              Ailevî gelişim, sağlıklı aile içi iletişim ile mümkün olabilir. Aile bireylerinin meşguliyetleri, birbirlerine sevgi, saygı ve sağlıklı etkiletişimleri ailelevi gelişim için gereklidir.             Toplumun çekirdeği olan ailenin güçlü bir şekilde devamlılığı için ailevî gelişim gereklidir. Aile ocağının sağlamlığı toplumun sağlıklı işleyişinin asgarî şartıdır. Aile ocağı, …

Mart, 2008

 • 17 Mart

  Publicated Book: Human Types and Their Behavior in the Light of the Holy Qur’an

  ABSTRACT This study entitled “Human Types and Their Behavior in the Light of the Holy Qur’an”, tries to contribute a new approach to the Qur’an, through analyzing the other related social science. The Qur’an, Muslim’s Holy book, needs new and contemporary interpretations for its continuing its own validity and actuality. …

 • 17 Mart

  3.GÖZ’den HAYATIMIZ (TV Programı)

  “3.GÖZ’den HAYATIMIZ” İnsani ve Sosyal Gelişim Uzmanı, Dr. Hüseyin Emin SERT ile “Hayatımıza değer ve mana katacak bir Proğram; dinlenirken dinleyip, kendi dünyamıza lezzet verebileceğimiz, insanî ve ailevî gelişimin kodlarını bulacağınız, kurumsal gelişimin ip uçlarını yakalayacağımız, toplumsal ve küresel gelişime kapı aralayacağımız, İnsani ve Sosyal Gelişim içerikli, TV programıdır. İnsanî …

 • 17 Mart

  İnsanî ve Sosyal Gelişim

  Gelişim’de ÖZ’e Dönüş, insanî ve sosyal gelişim; yerli ve millî ilmî disiplindir. Özde başlamayan değişimin, söz ile söylenmesinin kıymeti yoktur. Hakka ve halka dayanan hiçbir dava mağlup olmamıştır ve olmayacaktır. İnsanî ve Sosyal Gelişim, Yaşadığımız çağın dertlerine değer merkezli yaklaşımla çözümler arama hedefine yöneliktir. Zira ekonomik gelişmişliğin mutlak manada insana …

 • 17 Mart

  DURUM TEORİSİ-I

  Daha önceki yazılarımızın son cümlelerinde durum teorisine atıfta bulunmuştuk. Temeli, kültürümüzde var olan muktezayı hâle dayanan bu teori birçok duruma uyarlanabilecek bir zenginliğe sahip olup yaşam felsefesiyle ilgilidir. Şimdi genel hatlarıyla bu yaklaşımı sizlerle paylaşmaya çalışalım. Her şeyi yerinde ve zamanında yapmak, durum teorisinin önemli prensiplerindendir. Kişi içinde bulunduğu ortam …

 • 17 Mart

  Hedef Teorisi

      Davranışlarda kontrolü sağlayabilmek için kişinin kabiliyet ve kapasitesine göre bir hedefi bulunmalıdır. İdeal ve istenilen davranışların ortaya çıkabilmesi için güçlü ve değerli hedeflerin, olması gerekmektedir. Aynı zamanda bu hedefler, alternatifli olmalıdır. Kişi, hedeflerden birine ulaşılamayınca, diğer hedef devreye girmeli, böylece hayal kırıklığının sebep olabileceği çöküntüden korunmalıdır.     İdeal davranışlar …

 • 16 Mart

  Danışmanlık

  Hayatta her insanın rehberlik ve danışmaya ihtiyacı vardır. Kültürümüzdeki istişare bu ihtiyaca cevap veren bir sistemdir. ancak istişare ehliyle yapılmalıdır. Hayatın her anı bir defa yaşanır. Bazı kişiler bu durumu yakın dostlar ile telafi edebilirler. Ancak bilhassa gençlik dönemi fırtınalar, aynı seviyedeki kişilerin aşamayacakları kadar şiddetli olabilir. Bu noktada profesyonel …

 • 15 Mart

  İnsanî Gelişim

  Evrendeki canlılar içinde en değerli varlık insandır. İnsandaki iç enerjiyi açığa çıkarmak biz eğitimcilerin vazifesidir. İnsanî gelişim, kişisel gelişime alternatif olarak olgunlaştırılmıştır. Kişisel gelişim egoyu ön plana çıkarırken, insani gelişim, insanî, sosyal ve ilahi değerlerden beslenir. Topyekün bir gelişim gerektirir. İnsanî gelişim, insan davranışlarının dinamikleri ile ilgilenir. Kalp, beyin, vicdan, …

 • 15 Mart

  Kalkınmada Kültürel Değerlerin Etkisi ve Yöre İnsanının Katkısı

  KALKINMADA KÜLTÜREL DEĞERLERİN ETKİSİVE YÖRE İNSANININ KATKISI ÖZET Evren insan eliyle şekillenir ve kalkınmanın temeli insan unsuruna dayanır. Teknolojiyi icat eden,kullanan ve neticesinden de istifade eden insandır. İnsanın ihtiyaç ve değerlerini ihmal eden sistemlergelişip kalkınamazlar. İnsanın şekillenip harekete geçmesinde, yetişilen ortam ve ona anlam katankültürel değerler önem arz etmektedir. Çünkü …

 • 15 Mart

  Özgeçmiş / Hayat Sermayesi

  Hayat Sermayesi / Özgeçmiş (CV) Ordu-Perşembe‘de 1967‘de hayat yolculuğu başladı. 1972’de 8 ay Hollanda‘da yaşadı. İlköğretimini Ordu ve ortaöğretimini Samsun‘da tamamladı (1973-84). Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni mezunu (1984–89-92). İstanbul‘da özel dersler aldı. İslam’da Eğitim konusunda bitirme tezi hazırladı. (1989–92). Sivas Gemerek İnkışla’da öğretmenlik yaptı (1992–95). Elazığ Fırat Üniversitesi, İlâhiyat …

 • 15 Mart

  English

  HUMANİSTİC AND SOCİAL DEVELOPMENT “Humanistic and Social Development” aims the transference of correct information to real life with interdisciplinary study pattern. Humanistic and Social Development, which takes meeting by the virtue of existence, fertileness, quality, value, needs and expectations into consideration; was focused in terms of humanistic, familial, corporate, social …

 • 15 Mart

  عربى

  ARABİC عربي د. حسين أمين سرتالمتخصص في تنمية الفرد والمجتمع جامعة اسطانبول المدنية التنمية البشرية والاجتماعية CENTER، والعلامة التجارية İNSGEM مع تسجيل براءات الاختراع؛اللجنة العليا للانتخابات، ومن المقرر الجامعات والحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مع المساهمة في تأسيس المركز.المهتمين قد التواصل والتشارك.

 • 15 Mart

  Varlık Sebebimiz (Misyon)

  Dr. Hüseyin Emin SERT ve bu fikre gönül verenler olarak; “İnsanî ve Sosyal Gelişim” anlayış ve yaklaşımını güçlendirmek üzere bütün parça ilişkisini dikkate alarak, kültürel kodlardan istifadeyle disiplinler arası yaklaşımlarla farklı açılımlar yapan, İnsanî ve Sosyal Gelişimi, İNSGEM (İnsanî ve Sosyal Gelişim Merkezi) vasıtasıyla hizmet üretir hale getirmek, hayat kalitemizi …

 • 15 Mart

  Hedefimiz, Ufkumuz ve Gayemiz (Vizyon)

  İnsanî ve Sosyal Gelişim İNSGEM hayatın akışı içinde bunalan insanlığa soluk aldırabilecek bir çalışma sahasıdır. Kültürel kodları ve manevi değerleri dikkate alıp, pratik ve akademik tecrübeden beslenmektedir. Sosyal Psikoloji, Psikoloji, Din Psikolojisi, Sosyoloji, Antropoloji, Eğitim, Sosyal Hizmet, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Kişisel Gelişim gibi alanların yerli ve millî olma seviyesi …

 • 15 Mart

  Kime İtimat Edeceğiz

  Nefsine galip gelemeyenlerin, ne kendilerine ne de toplumlarına faydası olabilir. Her şey kontrolüne verilen insanın, dikkatsizlikleri sonucu meydana gelen deformasyondan şikayet hakkı yoktur.   Son günlerde bilhassa temel dini konularda yapılan farklı açıklamalar, halkımızın kafasını ciddi şekilde karıştırmış gibi görünüyor. Bu durum daha önce de var olan, önemli bir problemin …

 • 15 Mart

  YAYINLANAN KİTAP – Bilge Yayınları, Hayat Academy-İstanbul

  Doktora tezi «Kur’ân’da İNSAN Tipleri ve Davranışları» ismiyle 2003’de yayınlanmış, 2 baskı yapmış, şu an mevcudu kalmamıştır. Her bir bölümün müstakil olarak, 3 ayrı kitap olarak yayınlanması planlanmaktadır. Kur’ân’da İnsan Tipleri ve Davranışları  ABSTRACT This study entitled “Human Types and Their Behavior in the Light of the Holy Qur’an”, tries …

Ekim, 2006

 • 11 Ekim

  Ailevî Gelişim ve Aile İçi İletişim

  Ailevî gelişim için, aile içi iletişim sağlıklı olmalıdır. İnsanî gelişimin bir sonraki adımı, ailevi gelişimdir. Ailevî gelişim için evliliklerin temeli sağlam atılmalıdır. Evliliğe giden yol, sağlıklı olmalıdır. Tarafların birbirini tanıması önem arz eder. Her iki tarafı iyi tanıyan eğitimli ve ehliyetli 3. kişilerin görüşleri dikkate alınmalıdır. Aile içi etkili iletişim, …