Nisan, 2008

 • 13 Nisan

  Fıtrat Merkezli Yaklaşım

  Özlenen Yaklaşım ve Açılımlar Fıtrat, yaratılış demektir. Yaratılanların ortak bazı özellikleri vardır. Yegane yaratıcı Allah, yarattığına ilahi nefha ile damgasını vurmuştur. Her yaratılan, yaratıcıya ulaştıracak öz cevher taşır. Tebliğden önce temsil ile vazifeli kimseler, fıtratın uyanışına hizmet etmelidir. Fıtrat, insan tabiatını ve yaratılış gerçeğini ifade eder. Her insanın kendine has …

 • 13 Nisan

  Küresel Gelişim:

  İnsanî ve sosyal gelişim sadece ferdi, sınırlı bir toplumu, bölge veya milleti değil bütün dünyayı göz önünde bulundurur. Nitekim küresel ısınma vb. problemler dünya çapında açılım ve yaklaşımları gerekli kılmaktadır. Küresel gelişim bütün kıta ve insanlara yönelik açılım ve yaklaşım tarzları geliştirecektir. Küresel gelişim; doğru ve yerinde kullanıldığında yeryüzündeki kaynakların, …

 • 13 Nisan

  Sosyal Gelişim

  İnsan, sosyal bir varlıktır. Cemiyet ihmal edilerek öne çıkacak bir gelişim, insana huzur ve mutluluk vermez. “Sosyal bakış açısı” gelişimin bir parçası olmalıdır. Sosyal gelişim, insanî gelişimin bir sonraki safhasıdır. “Vasıflı insanın en önemli özelliği, iradesine hâkim olabilmesidir.” Toplumun katmanları arasında sağlıklı bağlar kurulamadığında, toplumda kırılma noktalarının oluşması kaçınılmazdır. Fakir …

 • 13 Nisan

  HABER ANLAYIŞIMIZ SORGULANMALIDIR

    Ne zamandır düşündüğüm bu hususu kamuoyu ile paylaşma zamanının geldiği kanaatindeyim. Artık mayalandı, gündeme getirdiğim birçok mecliste kabul ve destek gördü. Millet olarak haber saatlerinde nerdeyse kriz geçirecek hale geliriz. Hep kötülükler, kazalar, hoş olmayan şeyler ön plana çıkarılır. Bunun bazı istisnaları vardır fakat hüküm çoğunluğa göre verilir. İstisnayı …

 • 13 Nisan

  YOZLAŞMA ve MANEVİ ÇÖKÜNTÜ

  Her şey etrafında şekillenen insan, maddi ve manevi olarak iki cepheye sahiptir. Dünya hayatı, ruhun maddeye bürünmesiyle şekillendiği için, maddi yön ön plana çıkıp manevi cephe olan ruh ihmal edildiğinde, aslından uzaklaşan insanlık yozlaşmaktadır. Özünden uzaklaşan insan, bunu stres ve bunalım olarak hissederken, dışardan bakıldığında bu durumun manevi yozlaşmadan ibaret …

 • 11 Nisan

  Kurumsal Danışmanlık

  Kurumsal danışmanlık, şirket ve kurumların daha verimli hizmet üretebilmesine katkı sağlar. Kurum ve kuruluşların bir gaye ve hedefi vardır. Bu hedef ve gayeye ulaşabilmek için kurum kültürüne ihtiyaç duyulur. Kurum kültürü bütün çalışanların ve hizmet alanların özverili davranışları ile şekillenir. Kurumsal danışmanlık bilgi, beceri ve tecrübeye dayalı olarak, kurumsal verimliliği …

 • 11 Nisan

  Aile Danışmanlığı

  Aile Danışmanlığı Ailemizin en değerli varlıklarımızdan birisi olduğunun farkına varma yolları… Aile içi ve eşler arası iletişim ve muhtemel problemlere ortak çözümler aranır.* Aile içi iletişim problemleri* Eşler arası iletişim sorunları* Ebeveyn – çocuklar arası iletişim sorunları* Aile içi şiddet ve önleme yolları* Evlilik öncesi, tanıma, tanışma* Evliliğe giden yol …

 • 11 Nisan

  Aile Danışmanlığı – psikolojik danışmanlık

  Aile danışmanlığı, güvene dayalı bir zeminde gerçekleştirilebilir. Çok defa eşler birbirlerine gerekli saygıyı gösteremediklerinden aile içi iletişim problemleri yaşanır. Bir de geniş aile, işe karışınca daha birbirini yeterince tanıyamayanlar problem yaşamaya başlarlar. Biz arzu eden okuyucularımıza bu noktada destek ve danışmanlık hizmeti verebiliriz. Yetişkinlere yönelik psikoterapi / psikolojik danışmanlıkBugün sosyal …

 • 11 Nisan

  Danışmanlık ve Rehberlik

  Danışmanlık ve rehberlik, her kişi ve kurumun ihtiyaç duyabileceği bir durumdur. Gerektiğinde, e posta telefon veya online iletişim kurulabilir. İnsan ve davranışı konusundaki birikimi, canlı kitapları okumak ve onların hayatlarına olumlu katkılarda bulunmak için paylaşıma açıyoruz. Rehberlik, paylaşım, danışmanlık, iyi bir iletişim bazı dertlere deva olabilir… “İletişimin gücünü kullanabilenlerin önünde …

 • 11 Nisan

  Ailevî Gelişim

              Ailevî gelişim, sağlıklı aile içi iletişim ile mümkün olabilir. Aile bireylerinin meşguliyetleri, birbirlerine sevgi, saygı ve sağlıklı etkiletişimleri ailelevi gelişim için gereklidir.             Toplumun çekirdeği olan ailenin güçlü bir şekilde devamlılığı için ailevî gelişim gereklidir. Aile ocağının sağlamlığı toplumun sağlıklı işleyişinin asgarî şartıdır. Aile ocağı, …

Mart, 2008

 • 17 Mart

  Publicated Book: Human Types and Their Behavior in the Light of the Holy Qur’an

  ABSTRACT This study entitled “Human Types and Their Behavior in the Light of the Holy Qur’an”, tries to contribute a new approach to the Qur’an, through analyzing the other related social science. The Qur’an, Muslim’s Holy book, needs new and contemporary interpretations for its continuing its own validity and actuality. …

 • 17 Mart

  3.GÖZ’den HAYATIMIZ (TV Programı)

  “3.GÖZ’den HAYATIMIZ” İnsani ve Sosyal Gelişim Uzmanı, Dr. Hüseyin Emin SERT ile “Hayatımıza değer ve mana katacak bir Proğram; dinlenirken dinleyip, kendi dünyamıza lezzet verebileceğimiz, insanî ve ailevî gelişimin kodlarını bulacağınız, kurumsal gelişimin ip uçlarını yakalayacağımız, toplumsal ve küresel gelişime kapı aralayacağımız, İnsani ve Sosyal Gelişim içerikli, TV programıdır. İnsanî …

 • 17 Mart

  İnsanî ve Sosyal Gelişim

  Gelişim’de ÖZ’e Dönüş, insanî ve sosyal gelişim; yerli ve millî ilmî disiplindir. Özde başlamayan değişimin, söz ile söylenmesinin kıymeti yoktur. Hakka ve halka dayanan hiçbir dava mağlup olmamıştır ve olmayacaktır. İnsanî ve Sosyal Gelişim, Yaşadığımız çağın dertlerine değer merkezli yaklaşımla çözümler arama hedefine yöneliktir. Zira ekonomik gelişmişliğin mutlak manada insana …

 • 17 Mart

  DURUM TEORİSİ-I

  Daha önceki yazılarımızın son cümlelerinde durum teorisine atıfta bulunmuştuk. Temeli, kültürümüzde var olan muktezayı hâle dayanan bu teori birçok duruma uyarlanabilecek bir zenginliğe sahip olup yaşam felsefesiyle ilgilidir. Şimdi genel hatlarıyla bu yaklaşımı sizlerle paylaşmaya çalışalım. Her şeyi yerinde ve zamanında yapmak, durum teorisinin önemli prensiplerindendir. Kişi içinde bulunduğu ortam …

 • 17 Mart

  Hedef Teorisi

      Davranışlarda kontrolü sağlayabilmek için kişinin kabiliyet ve kapasitesine göre bir hedefi bulunmalıdır. İdeal ve istenilen davranışların ortaya çıkabilmesi için güçlü ve değerli hedeflerin, olması gerekmektedir. Aynı zamanda bu hedefler, alternatifli olmalıdır. Kişi, hedeflerden birine ulaşılamayınca, diğer hedef devreye girmeli, böylece hayal kırıklığının sebep olabileceği çöküntüden korunmalıdır.     İdeal davranışlar …

 • 16 Mart

  Danışmanlık

  Hayatta her insanın rehberlik ve danışmaya ihtiyacı vardır. Kültürümüzdeki istişare bu ihtiyaca cevap veren bir sistemdir. ancak istişare ehliyle yapılmalıdır. Hayatın her anı bir defa yaşanır. Bazı kişiler bu durumu yakın dostlar ile telafi edebilirler. Ancak bilhassa gençlik dönemi fırtınalar, aynı seviyedeki kişilerin aşamayacakları kadar şiddetli olabilir. Bu noktada profesyonel …

 • 15 Mart

  İnsanî Gelişim

  Evrendeki canlılar içinde en değerli varlık insandır. İnsandaki iç enerjiyi açığa çıkarmak biz eğitimcilerin vazifesidir. İnsanî gelişim, kişisel gelişime alternatif olarak olgunlaştırılmıştır. Kişisel gelişim egoyu ön plana çıkarırken, insani gelişim, insanî, sosyal ve ilahi değerlerden beslenir. Topyekün bir gelişim gerektirir. İnsanî gelişim, insan davranışlarının dinamikleri ile ilgilenir. Kalp, beyin, vicdan, …

 • 15 Mart

  Kalkınmada Kültürel Değerlerin Etkisi ve Yöre İnsanının Katkısı

  KALKINMADA KÜLTÜREL DEĞERLERİN ETKİSİVE YÖRE İNSANININ KATKISI ÖZET Evren insan eliyle şekillenir ve kalkınmanın temeli insan unsuruna dayanır. Teknolojiyi icat eden,kullanan ve neticesinden de istifade eden insandır. İnsanın ihtiyaç ve değerlerini ihmal eden sistemlergelişip kalkınamazlar. İnsanın şekillenip harekete geçmesinde, yetişilen ortam ve ona anlam katankültürel değerler önem arz etmektedir. Çünkü …