Paylaşım Krizi

Dünyadaki nimet ve değerler, adaletli paylaşılacak olur ise herkese yeter. Sadece israf önlenmiş olsa niceleri bundan geçim sağlar.
Sömürü anlayışı ile talan edilen yer altı ve yer üstü zenginlikleri dünyanın da dengesini bozmaktadır.
Küresel mali kriz, kaynakların iyi değerlendirip adaletli paylaşılamadığından kaynaklanmaktadır.
İşçi-işveren, yöneten-yönetilen, üreten ve tüketen arasında sağlıklı dengeler kurulduğunda her şey çok daha iyi olacaktır.

Bir cevap yazın