Paylaşım ve Dostluk İhtiyacı

 İletişimin bu kadar çeşitlendiği ve hızlandığı bir dönemde gerçek manada paylaşım ve dostluk hâlâ bir ihtiyaç olarak görünmektedir. Güvenli, sırdaş, kötüye kullanılmayacağından emin olunan dertleşmeler ve profesyonel değerlendirmeler gelişime de hizmet edebilir. Kim ile neyin, ne kadar, nasıl paylaşılacağı önemlidir.
Ne istediğini bilmeyen veya gerçekleriyle yüzleşip kabullenemeyenlerin iletişim kalitesi de düşük olabilmektedir. Kaçak güreşme veya farklı nicklerle ne aradığını bilmeden farklı mecralara sürüklenme de bir vakıa olabilmektedir.
Sosyal medya, kendini ifade edebilmenin yolunu açsa da kullanım kalitesi ve duygu yoğunluğu kendi içinde hapsolabilmektedir.
Kişisel bütünlük; çok yönlü kabullenme, sorgulama ve dinginliği gerektirir. Kalp, kafa, kese ve kemer aynı hedefe doğru gidebilmelidir. Aksi halde savrulmalar, tatminsizlikler ve arayışlar istikameti bozabilir. Saygın iletişim, doğru ve güvenli paylaşımlı günler dileğiyle.

Bir cevap yazın