Radikal ve Ilımlı İslam Oyunu

İslam dini gibi insanlığı kurtuluşa taşıyacak en son ve mükemmel din etrafında oluşturulan Radikal İslam, Ilımlı İslam gibi kullanımlar dejenerasyonun boyutlarını göstermektedir. İslam, Kur’ân ve sünnetten beslenen bir anlayış ile tevhidi, birlik ve beraberliği temsil eden bir dindir.
Radikal, aşırı kavramı İslam’dan çok uzaktır. Ilımlı İslam da bu anlayışın uzantısı olarak sanki islamın hükümleri, İslamın insan fıtratına uymayıp biraz ılımlı hale getirilmesi düşüncesini yaymaya çalışmaktadır.
İslam kendi özünde sırat-ı müstakim, en mükemmel hayat tarzını ortaya koymaktadır. Bu değerin bazılarınca yaşanamıyor olması İslam’ın aslına zarar vermez. İnsanlığın İslamı kendine uydurması değil, kendilerini bu en son ve en mükemmel dine uydurmaya çalışması gerekmektedir.

Bir cevap yazın