Referans- Kaynaklar- Atıflar

Bu kısımda, tez ve kitaplarda kullanılan kaynaklara yer verilecektir.
Bundan maksat literatür çalışması yapacaklara yardımcı olmak..
Akademik çalışma yapanların atıf olarak kimler tarafından kullanıldığının tesbitine katkı sağlamak,
Yayınlanan eserlerde kullanılan kaynakları belirlemek.
Sahada çalışanların birbirleri ile iletişimine katkı sağlamak gibi beklentilerdir.

Bir cevap yazın