Sağduyunun Gücü

Halkın derin sağduyusu vardır. Her türlü olumsuzluklar ve yanlış yönlendirmelere rağmen, geniş halk kitlesinin istikameti takdire şayandır. Bir nevi fıtrat denilebilecek bu yapısı güçlü olan toplumlar, sağlıklı devam edebilirler.
Toplumun ahlakî genleri ile oynandığı bir devirde bile, insanlar ile sağlıklı bir iletişim kurulabildiğinde hakkaniyet çizgilerini yakalamak mümkündür.
Sağduyunun kendine mahsus bir gücü vardır. Bu sağduyuya muvafık adımlar, bir şekilde mükafatını alır. Bazı zamanlarda yönlendirilmeye çalışılan bu sağduyunun nasıl tam tersi şekilde tecelli ettiği ehlinin malumudur.

Bir cevap yazın